TỔ CHỨC TRUNG TÂM

* BAN GIÁM ĐỐC

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

     - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

     - PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

     - PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     - PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

* KHOA LÂM SÀNG:

     - KHOA KHÁM BỆNH

     - KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU & CHỐNG ĐỘC

     - KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

     - KHOA NỘI TỔNG HỢP

     - KHOA NHI

    -  KHOA TRUYỀN NHIỄM

    - KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

    - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

    - KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

* KHOA CẬN LÂM SÀNG:

     - KHOA DƯỢC  – TTB - VTYT

     - KHOA XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

     - KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

* CÁC KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG

     - KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

     - KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VÀ HIV/AIDS

     - KHOA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

* TRẠM Y TẾ :

      - TYT XÃ TÂN PHONG

      - TYT XÃ PHƯỜNG LÁNG TRÒN

      - TYT XÃ PHƯỜNG 1

      - TYT XÃ PHONG THANH ĐÔNG

      - TYT TT PHONG THẠNH

      - TYT XÃ PHONG THẠNH A

      - TYT XÃ PHONG THẠNH TÂY 

      - TYT XÃ PHONG TÂN

      - TYT XÃ TÂN THẠNH

      - TYT XÃ PHƯỜNG HỘ PHÒNG

* PHÒNG DÂN SỐ