Thông báo mời báo giá
Thông báo mời báo giá
Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu lần 2, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Cung ...
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI "Tất Cả Vì Bệnh Nhân Thân Yêu"
asdas
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI
Địa chỉ : Trần Văn Sớm, Phường 1, Thị Xã, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 0291.3847490 
Cấp cứu: 0291.3847529