Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Carbazochrom natri sulfonat có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc TRIMETAZIDIN có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

 Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Bambuterol hàm lượng 10mg, 20mg

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc AMEBISMO có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn-hợp lý và kịp thời cho điều trị, tổ thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc KIDMIN (acid amin 7,2%/200 ml) có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc RABEPRAZOL 10mg  có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc SULPIRID có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Piracetam 400mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Ginkgo Biloba 40mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Ketorolac 10mg

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc Amiparen-10 

Nhằm đảm bảo sử dụng thuốc ức chế bơm proton an toàn, hiệu quả và hợp lý, tổ thông tin thuốc gửi đến các bác sĩ về các thông tin cập nhật xử trí xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày – tá tràng.

Sau 9 năm kể từ phiên bản hướng dẫn điều trị xử trí xuất huyết tiêu hóa trên của Hiệp hội tiêu hóa Hoa Kỳ (American College of Gastroenterology –ACG) năm 2012, thì vào năm 2021, Hiệp hội đã công bố hướng dẫn xử trí xuất huyết tiêu hóa trên phiên bản mới nhất. Tổ thông tin thuốc - DLS xin tiến hành so sánh hai phiên bản 2012 và 2021 bám trên các nội dung liên quan đến thuốc ức chế bơm proton (viết tắt là PPI)

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI
Địa chỉ : Trần Văn Sớm, Phường 1, Thị Xã, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 0291.3847490 
Cấp cứu: 0291.3847529