Cập nhật thông tin thuốc trong quá trình điều trị cho người bệnh là vấn đề thường xuyên và liên tục để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

           Do đó Tổ thông tin thuốc - dược lâm sàng có một số thông tin cảnh giác dược để các bác sĩ điều trị lưu ý trong quá trình chẩn đoán kê đơn thuốc Hoạt huyết dưỡng não

Cập nhật thông tin thuốc trong quá trình điều trị cho người bệnh là vấn đề thường xuyên và liên tục để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Do đó Tổ thông tin thuốc - dược lâm sàng có một số thông tin cảnh giác dược để các bác sĩ điều trị lưu ý trong quá trình chẩn đoán kê đơn thuốc ức chế bơm proton

Nhằm mục đích tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả, đơn vị Thông tin thuốc – DLS xin cung cấp thông tin chính liên quan đến việc sử dụng thuốc AMINOACID KABI 5%

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc ACARBOSE 50 mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm tăng cường hiệu quả, an toàn và hợp lý trong sử dụng thuốc, đơn vị Dược lâm sàng - Thông tin thuốc xin trình bày thông tin một số thuốc thuộc nhóm nitrat có tác dụng dự phòng cơn đau thắt ngực có tại TTYT

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc THIOCOLCHICOSID 8 mg có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon và Fluoroquinolon có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

         Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về các thuốc giảm đau dạng tiêm truyền có trong danh mục thuốc tại Trung tâm y tế

Nhằm tăng cường hiệu quả, an toàn và hợp lý trong sử dụng thuốc, đơn vị Dược lâm sàng - Thông tin thuốc xin trình bày thông tin một số thuốc chống nôn hiện có tại TTYT

Nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc, đơn vị Thông tin thuốc xin trình bày thông tin cảnh giác dược đối với hoạt chất Codein có trong các chế phẩm thuốc hiện có tại Trung tâm Y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc CEFTIZOXIME 2g có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn và hợp lý trong điều trị, Đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng xin trình bày thông tin thuốc Cefamandol

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI
Địa chỉ : Trần Văn Sớm, Phường 1, Thị Xã, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 0291.3847490 
Cấp cứu: 0291.3847529